يکي از ويژگي هاي مهم يک سِستم حسابداري مالي در سازمان ها و موسسات اقتصادي ، تمرکز و انسجام بخشيدن به اطلاعات مالي مي باشد. تمرکز و انسجام اطلاعات مالي ، باعث ايجاد فضايي مناسب براي کنترل اطلاعات و منابع مالي و برنامه ريزي وتصميم گيري هاي جديد مديريتي در راستاي روند رو به رشد سازما ن ها و موسسات است.

سِستم حسابداري مالي رايين ، يکي از مدرن ترين و پيشرفته ترين سيستم هاي موجود در بازار است که با تکيه بر هسته مرکزي قوي و واسط کاربر بسيار مطلوب ، تمرکز و انسجام اطلاعات مالي را در معماري جامع سيستم هاي مالي – اداري رايين برعهده مي گيرد.

سِستم حسابداري مالي رايين ، بعنوان يک سيستم ايده آل و برتر نه تنها نيازهاي مربوط به کليه کاربران سيستم در رده هاي مختلف را به سهولت برآورده مي سازد ، بلکه به انتظارات مديران رده اول و مديران مالي شرکت ها و به آنچه همواره از يک سيستم مکانيزه مالي جامع انتظار داشته اند ، جامه عمل پوشانده است.

با استفاده از سِستم حسابداري مالي رايين ، مي توان به انواع گزارشات حسابداري مالي از قبيل ترازهاي کل ، معين ، تفصيلي و همچنين دفاتر کل ، معين ، تفصيلي و روزنامه و مراکز حساب و مغايرت هاي مالي و صورت هاي مالي و اسناد ماهيانه و گردش حساب ها دسترسي پيدا کرد.

این سیستم قادر است با کليه سيستم هاي ديگر که عمليات مالي در آنها انجام مي پذيرد ،ارتباط برقرار کند. به بيان ديگر ، نقش سِستم حسابداري مالي رايين را مي توان دريافت ، طبقه بندي ، و جمع بندي اطلاعات ساير سيستم ها همچون دريافت پرداخت ، انبار و حسابداري انبار دارائي هاي ثابت ، بهاي تمام شده و ... پنداشت. سِستم حسابداري مالي رايين ، قابليت استفاده بصورت تک کاربره و شبکه را دارا مي باشد.

رايين سيستم سعي بر آن داشته تا با آرايه انواع نسخه هاي مختلف سيستم ها و روش هاي مختلف پشتيباني ، رضايت مندي هر چه بيشتر شما مشتريان محترم را فراهم نمايد. تسهيلات و شرايط خريد نرم افزار
تسهیلات ویژه و تحلیلی:


 • امكان تلفيق حسابهاي مالي شركتهاي تحت پوشش واحدها و شركتهاي سرمايه گذاري و ارائه گزارشات مربوطه (سيستم كنترل تجمعي و حسابداري شعب)

 • امكان تلفيق حسابهاي مالي شركتهاي تحت پوشش واحدها و شركتهاي سرمايه گذاري و ارائه گزارشات مربوطه (سيستم كنترل تجمعي و حسابداري شعب)

 • امكان استفاده از مراكز هزينه و تعريف پروژه ها - در دو سطح گروه و مركز ( براي محاسبه قيمت تمام شده و برآورد هزينه ها براي شركتهاي توليدي ، صنعتي ، خدماتي و پيمانكاري ) بصورت يك سطح يكتا (Unique)

 • تهيه گزارشات تراز با شناور قرار دادن مراكزهزينه در بين سطوح مختلف كدينگ حساب و گرفتن گزارشات مديريتي بسيار قوي

 • امكان تسهيم هزينه ها و ارتباط مستقيم كدينگ با مراكز هزينه و تهيه گزارشات هزينه و سودوزيان در سطح مراكز هزينه

 • امكان تعريف تفصيلي يكتا بصورت يك سطح يكتا (Unique) – در دو سطح گروه و تفصيلي

 • امكان استفاده و تعريف 9 سطح حساب و تهيه گردش بر روي آنها ( سرگروه حسابها ، گروه حسابها ؛ كل ، معين ؛ جز (معين در معين ) ، گروه تفصيلي ، تفصيلي يكتا ، گروه مراكز ، مراكز هزينه يكتا )

 • امكان تعريف طول كدينگ سطوح فوق به دلخواه و نياز كاربر در هنگام Setup اوليه سيستم و حتي در ميان كار اجرايي سيستم

 • امكان تعريف طول كدينگ سطوح فوق به دلخواه و نياز كاربر در هنگام Setup اوليه سيستم و حتي در ميان كار اجرايي سيستم

 • امكان تعريف، مشاهده و انتخاب حسابها بصورت درختي در كليه قسمتهاي سيستم

 • امكان ليست اسناد جهت نمايش و امكان جستجوي اسناد با شماره و يا تاريخ سند

 • امكان مديريت بسيار قوي براي كاربران ، براي تعريف كاربران نامحدود با سطوح دسترسي مختلف

 • امكان تغيير الويت صدور اسناد و در حقيقت تغيير شماره سندها در يك روز بعد از ورود اطلاعات سند

 • امكان ايجاد سطح براي حسابهايي كه داراي گردش هستند و انتقال اسناد مربوطه به سطح پايين تر(براي مثال ايجاد جزء براي يك معين كه داراي گردش است) و امكان حذف يك سطح وانتقال اسناد آن به سطح بالاتر

 • تعيين ماهيت حسابها و تشخيص آن توسط سيستم و انجام كنترلهاي لازم براي جلوگيري از منفي شدن مانده حسابها

 • امكان ايجاد يا ويرايش همزمان سه سند توسط كاربر . در اين حالت امكان انتقال و يا كپي رديفهاي يك سند به سند ديگر وجود دارد

 • امكان تعيين مراحل سند از جمله ، تنظيم ،رسيدگي، تصويب و تاييد نهايي بر روي اسناد به منظور پيگيري و كنترل آنها

 • امكان جستجوي بسيار قدرتمند در اسناد، كاربر باداشتن هر يك ازاطلاعات سند(از قبيل شماره سند ،تاريخ،كدحساب، كد مركز هزينه، شرح سند، مبلغ و ....)مي تواند در اسناد جستجو كند و سپس اسناد پيدا شده را با امكان ليست اسناد مشاهده نمايد

 • امكان تهيه نسخه پشتيبان ، تنظيمات ظاهري سيستم ، تنظيم و تغيير كليدهاي كنترلي تعريف شده توسط سيستم ، ماشين حساب ، تقويم با ذكر روزهاي تعطيل براي اخطار دادن به حسابدار

 • امكان بستن حسابها و صدور اسناد خودكار افتتاحيه و اختتاميه

 • امكان مديريت و نگهداري كامل حسابهاي ارزي و ارائه صورتها و گزارشات مالي مربوطه و امكان تعريف انواع ارز

 • امكان ارسال و دريافت اسناد به سيستمهاي مالي ديگر

 • امكان صدور اسناد اتوماتيك ، ارتباط كامل و تبادل اطلاعات با كليه زيرمجموعه هاي سيستم جامع مالي رايين . از جمله حسابداري انبار ، حقوق و دستمزد ، اموال و داراييهاي ثابت و …(از طريق شبكه ، مودم و ديسكت) – كليه اين زير سيستمها ، سندهاي حسابداري مكانيزه خود را به به سيستم حسابداري مركزي ارسال نموده و حسابدار پس از تاييد ، آنها را به اسناد اصلي خود اضافه مي نمايد

 • امكان ارائه نمودارها و گزارشات جامع مديريتي ، تخصصي و مقايسه أي جهت تسريع و تسهيل تصميم گيريهاي مديريتي

 • ارائه امكان قدرتمند مرور حسابها كه كاربر توسط آن مي تواند از سطح تراز كل به سطح تراز معين و از سطح تراز معين به سطح تراز جزء و در نهايت به سطح سند دسترسي پيدا كند . در اين بين كاربر مي تواند دفاتر كل ، معين و جزء ، دفاتر تفصيلي و مركز هزينه خود را نيز بررسي و مرور نمايد . اساسا امور مربوط به رسيدگي حسابها (بررسي چراها و اماهاي هر حساب) و اطلاع رساني از وضعيت حسابها به سادگي و سرعت قابل انجام است
 • مالی
  حوزه هتلداری
  حوزه تولید
  سایر محصولات
  خدمات سفارشی و اختصاصی
  تسهیلات خرید نرم افزار
  لیست قیمت ها و تعرفه پشتیبانی
  برخی از مشتریان رایین
  همکاران و نمایندگی های رایین
  شرکت رايين از همکاری با کلیه شرکت های فعال در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات استقبال می کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با آدرس info@raeensystem.net مکاتبه فرمایید.
  بر ای عضویت در خبرنامه الكترونيكي رايين، آدرس پست الکترونیکی خود را وارد کنید:
  Copyright © 2016 Raeen System Corp. All rights reserved.