نرم افزار جامع هتلداري و رزرواسيون رايين كاملترين نرم افزار حال حاضر كشور در زمينه صنعت هتلداري است كه با آخرين تكنولوژي روز تهيه و در اختيار جامعه هتلداري كشور قرار گرفته است . اين نرم افزار اولين و تنها سيستم نگاشته شده تحت SQLServer در ايران است و هم اكنون در اختيار بهترين هتلهاي تهران و شهرستانها مي باشد .

امکانات برجسته نرم افزار جامع هتلداري و رزرواسيون رايين را مي توان بصورت زير تقسيم بندي نمود :رايين سيستم سعي بر آن داشته تا با آرايه انواع نسخه هاي مختلف سيستم ها و روش هاي مختلف پشتيباني ، رضايت مندي هر چه بيشتر شما مشتريان محترم را فراهم نمايد. با ما تماس بگیرید

نرم افزار جامع هتلداري و رزرواسيون رايين كاملترين نرم افزار حال حاضر كشور در زمينه صنعت هتلداري است كه با آخرين تكنولوژي روز تهيه و در اختيار جامعه هتلداري كشور قرار گرفته است. اين نرم افزار اولين و تنها سيستم نگاشته شده تحت SQLServer در ايران است و هم اكنون در اختيار بهترين هتلهاي تهران و شهرستانها مي باشد .
در اين بخش اطلاعات زیر در نظر گرفته شده است: :
 • مدت اقامت ميهمانان
 • طرف حساب پذيرش
 • نوع پذيرش (نقد ، قراردادي يا TimeShare)
 • درصد تخفيف
 • افراد مقيم در اتاقها
 • و نرخ اتاقها (ريالي ، دلاري )
 • اين قسمت از اهميت خاصي برخوردار بوده كه كنترل خالي بودن اتاقهاي مورد پذيرش را بر عهده گرفته و در نهايت زمان تخليه اتاقها را به كاربر اعلام و در موعد مقرر كاربر را مجاب به تعيين تكليف تمديد دوره اقامت و يا تخليه اتاق مينمايد .
  طرف حساب پذيرش مي تواند حقيقي يا حقوقي باشد . چنانچه شخص مورد نظر داراي تاييديه اعتباري نباشد تسويه حساب نهايي نقدي و در غير اين صورت اعتباري در نظر گرفته خواهدشد . براي هر شخص اعتباري ميزان اعتبار معيني در نظر گرفته مي شود و چنانچه حساب شخص مورد نظر فراتر از ميزان اعتبارش باشد ، اين موضوع به اطلاع كاربر رسيده و كاربر با مشورت مديريت مسئول مي تواند پذيرش را انجام داده و يا از پذيرش جديد امتناع كند .
  چنانچه شخص مورد نظر در ليست سياه هتل و يا در ليست سياه رسمي قرار داده شده باشد ، اين موضوع نيز به اطلاع كاربر رسيده تا كاربر تصميمات مقتضي را بر اساس قوانين مشخص شده توسط مديريت هتل بگيرد . از نكات بسيار مهم و بارز اين قسمت آن است كه ميتوان در هر لحظه تا قبل از چاپ صورت حساب و تسويه نهايي طرف حساب ، صورتحساب را تغيير داده و در امتداد اين گونه تغييرات كليه هزينه هاي مربوطه به حساب شخص جديد بطور اتوماتيك منظور گردد .
  در اين نرم افزار مي توان يك يا چند اتاق را در مجموعه يك پذيرش قرارداد تا سهولت كنترل و تسويه حساب كلي اتاقها را دريك صورتحساب فراهم آورد . هر اتاق ميتواند داراي نرخ ريالي يا دلاري و يا ريالي / دلاري بوده و چنانچه پذيرش از نوع قرارداد يا TimeShare انجام گرفته باشد نرخ خاص آن مورد محاسبه قرار مي گيرد .
  هر اتاق ميتواند با نرخ اتاقي از نوع ديگر بفروش رسد . بعنوان مثال ميتوان اتاق دو تخته را با نرخ اتاق يك تخته در سيستم وارد نمود . ضمناً امكان اعلام تخت اضافه براي هر اتاق نيز در نظر گرفته شده است . از ديگر امكانات در نظر گرفته شده براي اتاقها امكان انتقال اتاق مي باشد كه در مجموعه پذيرش به راحتي رديابي اتاقهاي انتقالي را ميتوان مشاهده نمود . در صورت تخليه و بستن حساب يك اتاق از مجموعه اتاقهاي يك پذيرش حساب آن اتاق مسدود شده و هر گاه صورتحساب نهايي پذيرش مورد محاسبه و چاپ قرار گيرد ، هزينه هاي اتاقهايي كه قبلاً بسته شده اند در آن صورتحساب به طور صحيح منظور مي گردد . روش محاسبه نرخ اتاق نسبت به ساعت پذيرش اتاق و يا ساعت تخليه اتاق با توجه به قوانين مقرر شده توسط مديريت هتل بصورت تمام بها نيم بها و يا بدون بها بطور اتوماتيك انجام مي پذيرد ، كه البته ساعتهاي مورد نظر طبق تصميم مديريت هتل قابل تنظيم مي باشد . نرخ اتاقها توسط كاربران غير قابل اصلاح بوده و همان نرخهاي استاندارد مي باشند و جهت تخفيف ، درصد تخفيف نرخ اتاق در نظر گرفته شده است .
  براي هر ميهمان اطلاعاتي از قبيل نام ، نام پدر ، شماره شناسنامه ، تاريخ تولد ، قصد از مسافرت ، شهرهاي مبداء و مقصد ، محل كار ، شغل ، وسيله سفر و تعداد همراهان در نظر گرفته شـده و در صورت شغل ، وسيله سفر و تعداد همراهان در نظر گرفته شده و در صورت خارجي بودن ميهمان نكاتي از قبيل شماره گذر نامه ، محل صدور مليت ، نوع و شماره ويزا ، مدت اعتبار ويزا ، تاريخ و مرز ورودي را نيز شامل مي گردد . ميهمانان معرفي شده براي هر اتاق ميتوانند داراي حق امضاء باشند و در صورت اعتباري بودن پذيرش ، حق امضاء ميتواند از نوع اعتباري باشد يا خير .
  از جمله تسهيلات ويژه اين نرم افزار آن است كه چنانچه پذيرش از نوع اعتباري باشد و در آن ميهماناني داراي حق امضاء اعتباري و برخي ميهمانان داراي حق امضاء شخصي باشند ، نهايتاً در زمان صدور صورتحساب كليه هزينه هاي انجام شده كه با امضاي اعتباري بوده و در مجموعه صورتحساب مادر ( اعتباري ) قرار گرفته است و همچنين هزينه هايي كه توسط افرادي كه داراي حق امضاي اعتباري نيستند ، امضاء شده ، در صورتحساب و يا در صورتحسابهاي ديگري كه با تيتر هزينه هاي شخصي منظور و چاپ مي گردد ، مي بايست به صورت نقدي تسويه شود . صورتحسابهاي امضاء شده توسط ميهمانان در رستوران،لابي ،كافي شاپ و يا روم سرويس با توجه به درصدتخفيف صادر ميگردند
  در شرايطي ممكن است هتل ، شخصي را بعنوان ميهمان هتل بپذيرد و هزينه هاي اتاق براي ايشان بطور رايگان در نظر گرفته شود ، ممكن است در شرايطي ديگر هزينه هاي رستوران نيز شامل شرايط ميهمان هتل قرار گيرد . تمامي اين امور با صلاح ديد مديريت هتل قابل تعريف و استفاده مي باشند .
  كليه امور مربوط به اشغال اتاق ، تخليه اتاق ، انتقال اتاق و يا اضافه و يا كم كردن تخت اضافه در زمان انجام عمليات مربوط در بخش پذيرش بر روي چاپگر بخش خانه داري چاپ و به ايشان ابلاغ مي گردد . همچنين در اين قسمت مي توان عمليات مربوط به تعميرات و يا تكميل تعميرات و يا موارد مربوط به نواقص اتاق را براي خانه داري و پذيرش مشخص نمود تا اتاق به صورت اتوماتيك از ليست فروش حذف و يا در ليست قرار گيرد .
  به لحاظ برنامه ريزيهاي بلند مدت مديريت هتل و يا خرابيهاي پيش بيني نشده ، ممكن است يك يا چند اتاق احتياج به تعميرات داشته باشد . كه اين امر نيز در اين نرم افزار مورد نظر قرار گرفته و اين نوع اتاقها از رده اتاقهاي قابل فروش خارج مي گردد .
  با توجه به اينكه برخي از ميهمانان خارجي هتل ممكن است هزينه هاي خود را بصورت دلاري بپردازند ، بنا به مسائل شناخته شده در سيستمهاي مالي ، پذيرش هتل موظف به تبديل دلارهاي دريافتي و مبلغ فروش دلاري اتاقها به ريال است. لذا نرخ ارز به صورت روزانه مورد نياز بوده و دراين نرم افزار ميتوان تاريخچه اي از تغييرات نرخ دلار را ثبت و مشاهده نمود .
  عموماً يكي از بزرگترين مسائل در زمينه گردش كار يك هتل ، امور مالي و صدور اسناد مالي مربوط به فروش ، درآمد ، دريافت و پرداخت و بروز نگهداري حساب مشتريان اعتباري مي باشد .
  بدين لحاظ كليه گردشهاي مالي انجام شده در طي روز در يك سند حسابداري و بطور اتوماتيك از طريق نرم افزار هتلداري رايين صادر و در نرم افزارحسابداري رايين ثبت مي گردد .
  عمليات دريافت و پرداخت وجوه ( پيش پرداخت پذيرش ، پيش پرداخت رزرواسيون و پرداخت مشتريان اعتباري ) با آسانترين وسريعترين روشها در صندوق پذيرش امكان پذير است . تسويه حساب پذيرش بدون نياز به هيچگونه محاسبات دستي براي صندوق دار امكان پذير بوده و در صورت اعتباري بودن صورتحساب ، صندوقدار در جريان امر قرارگرفته تا مراتب مورد نياز انجام پذيرد . به لحاظ جلوگيري از مغايرتهاي ارزي در درآمد اتاقها و هزينه اتاقهايي كه به صورت دلاري به فروش رفته اند ، هزينه هر اتاق با توجه به نرخ ارز روز و ذكر آن در صورتحساب نهايي محاسبه شده و بر روي صورتحساب نهايي نشان داده مي شود . امكان دارا بودن چندين صندوق پذيرش بمنظور سرعت در خدمات به ميهمانان ، تبديل ارز با توجه به نرخ روز، انتقال وجه از يك صندوق به صندوق ديگر به لحاظ تجمع وجوه در يك صندوق و سهولت انتقال وجوه به بخش مالي از ساير امكانات صندوق پذيرش مي باشد.درآمدهايي از قبيل فروش لاندري ، استخر، پاركينگ ، تلفن ، فاكس ، خدمات اينترنت و اجاره مستغلات هتل از طريق صندوق پذيرش قابل انجام بوده كه در صورت نياز اين موارد نيز در صورتحساب ميهمان منعكس مي گردد.
  اين بخش جهت انجام امور مربوط به رستورانها در نظر گرفته شده است كه شامل امكانات زير مي باشد :
 • منوهاي مختلف غذايي به لحاظ سهولت در انتخاب غذا
 • ورود سفارشات غذا براي رستورانها ، لابي ، كافي شاپ و روم سرويس بطور همزمان
 • چاپ صورتحساب ميهمان و چاپ بن جهت ميهمان هتل
 • كنترل دارا بودن حق امضاء ميهمان و مطابقت با مشخصات شخص امضاء كننده
 • امكان صدور صورتحساب جهت سفارش غذا از بيرون
 • در نظر گرفتن كليدهاي سرعتي جهت سهولت در كار
 • امكان تعريف رستورانهاي متعدد به تعداد نياز هتل
 • گزارش فروش رستورانها ، لابي ، كافي شاپ و روم سرويس به تفكيك و گزارش فروش كلي صندوق رستوران با انعكاس فروش نقدي ، اعتباري و به حساب اتاق
 • امكان انعكاس انعامهاي دريافتي از ميهمانان در صورتحساب نهايي
 • گزارش فروش رستورانها ، لابي ، كافي شاپ و روم سرويس به تفكيك و گزارش فروش كلي صندوق رستوران با انعكاس فروش نقدي ، اعتباري و به حساب اتاق
 • بمنظور جلوگيري از هر گونه اشتباه و اشكال غير منتظره در سيستم برخي از اطلاعات از قبيل معرفي كاربران ، محدوده كاري كاربران ، معرفي رستورانها ، معرفي منوهاي رستوران ، معرفي مشتريان اعتباري و معرفي مواد اوليه هر غذا ، مي بايستي تنها در اختيار مديريت سيستم باشد .
 • سند حسابداري به دو صورت ريز اقلام سند و خلاصه عمليات روزانه
 • ورود و خروج ميهمانان
 • Room Rate
 • مانده حساب مشتريان اعتباري و ميهمانان غير مستمر
 • گزارش خروجي اتاقها ( اتاقهايي كه مي بايست در روز مورد نظر تخليه شوند ) گزارش وضعيت تخليه و پذيرش اتاقها به لحاظ كنترل عمليات پذيرش و خانه داري
 • گزارش عمليات اعتباري از قبيل دريافت ، پرداخت و صورتحساب
 • گزارش روم بالانس
 • گزارش آخرين وضعيت هزينه اتاقها
 • گزارش عملكرد صندوقداران
 • Cost Control
 • گزارش روزانه و دوره اي فروش رستوران
 • گزارش روزانه و دوره اي مصرف مواد اوليه رستوران
 • چاپ فرمهاي دريافت ، پرداخت ،انتقال وجه ، تبديل ارز ، صورتحساب رستوران ، صورتحساب پذيرش ، بن رستوران و بن پذيرش به صورت اتوماتيك و دو زبانه ( فارسي و انگليسي ) و به انتخاب صندوقدار مي باشد
 • چاپ گزارشات متنوع بر روي چاپگر هاي از پيش تعريف شده در شبكه • مالی
  حوزه هتلداری
  حوزه تولید
  سایر محصولات
  خدمات سفارشی و اختصاصی
  تسهیلات خرید نرم افزار
  لیست قیمت ها و تعرفه پشتیبانی
  برخی از مشتریان رایین
  همکاران و نمایندگی های رایین
  شرکت رايين از همکاری با کلیه شرکت های فعال در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات استقبال می کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با آدرس info@raeensystem.net مکاتبه فرمایید.
  بر ای عضویت در خبرنامه الكترونيكي رايين، آدرس پست الکترونیکی خود را وارد کنید:
  Copyright © 2016 Raeen System Corp. All rights reserved.